Klantcase Pieter van Foreest

Medewerkers ontzorgen en helpen om de beste zorg te kunnen leveren, nu en in de toekomst.

Pv F
Uitdaging

Pieter van Foreests huidige medewerkersportaal ondersteunt niet de diversiteit aan collega’s binnen Pieter van Foreest en enkele onderdelen worden niet tot te weinig gebruikt. Ons doel is om de medewerkers te ontzorgen en hen te helpen om de beste zorg te kunnen leveren, nu en in de toekomst. Heel concreet was de uitdaging hoe Pieter van Foreest dit doel kan bereiken.

Strategie

Behoefte van de gebruikers is leidend in de uitvoering van de strategie, dit doen we door continu een dialoog met de eindgebruiker te creëren. We hebben 36 medewerkers gesproken uit verschillende filialen en functies; van vrijwilliger tot verzorger en leidinggevende.

IMG 0485
Oplossing

Om de IT strategie aan te laten sluiten op de behoefte van PvF-medewerkers zijn er zeven persona's ontwikkeld.


Met het nieuwe medewerkersportaal, wordt er gefocust op:

Een sterke verbinding tussen collega's
Kennisdeling onderling
Passende ondersteuning tijdens dagelijks werk
Over Pieter van Foreest

Pieter van Foreest is een ouderenzorginstelling met veel verschillende locaties in de regio Delft en het Westland. Ze leveren verschillende diensten aan ouderen; bijvoorbeeld dagbesteding op locatie, thuiszorg, begeleid wonen en intensieve dagelijkse zorgverlening.

Andere klantcases

Meer weten over ons werk voor Pieter van Foreest?

Neem contact op

Maaike 2x
Ik ben blij wanneer jij dat ook bent. Wanneer jij tevreden kijkt naar de kostenbesparing of stijging van je omzet doordat er slimmer samen gewerkt wordt. Wanneer je medewerker blij is omdat frustraties zijn weggehaald en hij op de juiste plek op het juiste moment over de juiste informatie en beste applicaties beschikt. Zullen we binnenkort eens een fijne kop koffie doen en praten over verandering die wordt gedragen door je medewerkers?
Maaike van der Noord
Digital Employee Experience Consultant